Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės https://www.katalita.lt (toliau – Pardavėjas, el. parduotuvė) ir UAB „Katalita“ kliento (toliau - Pirkėjas) dalis, skirta supažindinti Pirkėjus su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

   1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

   1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

   1.3. juridiniai asmenys;

   1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Norėdami naudotis el. parduotuvės paslaugomis Pirkėjai privalo užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Pirkėjas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save ir pereina prie tolimesnių veiksmų.

3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių priedo „Privatumo politika“ nuostatomis.

4. Pristatymo kainos nėra įskaičiuotos į prekių kainas, rodomas el.parduotuvėje. Jos nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo/atsiėmimo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi grafą “Su Elektroninės prekybos taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas informuoja Pirkėją išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

7. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtas sumas per 14 kalendorinių dienų.

II. Pirkėjo teisės ir pareigos

8. Naudodamasis el. parduotuves paslaugomis Pirkėjas patvirtina, jog sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

9. Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Laiku ir tinkamai neinformavus Pardavėjo apie pasikeitusius Pirkėjo duomenis, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Pirkėjas įsipareigoja būti užsakymo pateikimo metu nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

13. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Praradus prisijungimo duomenis, būtina nedelsiant informuoti Pardavėją el.paštu info@katalita.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko pats Pirkėjas.

14. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų el.bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

15. Siekdami mūsų el.parduotuvėje pasiūlyti visavertes paslaugas, prašome leisti įrašyti Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašyta informacija naudojama atpažistant Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkant svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

III. Pardavėjo teisės ir pareigos

16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako pats Pirkėjas.

17. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

18. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjams naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

19. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės, už kurią jau atliktas išankstinis apmokėjimas, analogą, sumokėti pinigai jam grąžinami per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas.

IV. Atsiskaitymas už prekes

20. Už prekes Pirkėjai gali atsiskaityti:

20.1. naudojant bankų internetinės bankininkystės sistemas (per mokėjimų tarpininką UAB „Paysera LT“),

20.2. išankstiniu bankiniu pervedimu,

20.3. grynaisiais atsiimant prekes Pardavėjo sandėlyje (tik jei konkrečiam klientui tokia galimybė yra suteikta ir leidžiama pasirinkti užsakymo pateikimo metu).

V. Prekių pristatymas

21. Prekės, įsigytos www.katalita.lt el.parduotuvėje, pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

22. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, jog Pirkėjo užsakytos prekės būtų pristatytos:

22.1. per 1 darbo dieną, jeigu užsakymas pateiktas ir apmokėtas darbo dienomis iki 15:00 val.,

22.2. per 1-2 darbo dienas, jeigu užsakymas pateiktas ir apmokėtas darbo dienomis po 15:00 val.

23. Nepriklausomai nuo 21 punkte pateiktų pristatymo terminų, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

24. Prekes pristatys Pardavėjo įgaliotas atstovas, kuris nurodomas užsakymo patvirtinime, siunčiamame Pirkėjui el.paštu. Laikoma, kad Pirkėjas priėmė prekes ir pristatymas pagal šią Sutartį buvo tinkamai įvykdytas, jei prie prekių pridėtuose dokumentuose arba pristatymo dokumentuose (pristatymo sąraše, pristatymo patvirtinime arba mobiliame prietaise) yra Pirkėjo parašas ir nurodyta data.

25. Prekės pristatymo metu kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekių siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

26. Pirkėjui užsakymo pateikimo metu pasirinkus prekių atsiėmimo Pardavėjo sandėlyje galimybę, Pirkėjas įsipareigoja atvykti atsiimti prekes Pardavėjo sandėlio darbo valandomis, nurodytomis Pardavėjo interneto svetainėje www.katalita.lt ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Pirkėjas apie tai, jog užsakymas yra paruoštas, buvo informuotas Pardavėjo elektroninės prekybos sistemoje ir (ar) elektroniniu paštu. Pirkėjui per nurodytą terminą neatvykus, dėl naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su UAB „Katalita“ administracija. Jeigu Pirkėjas pavėluoja atsiimti prekę ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 7 (septynias) dienas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjui nesureagavus į įspėjimą, Pardavėjas nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Pirkėjo sumokėtų už prekę pinigų jos saugojimo išlaidas, kurios negali viršyti 14,48 €, ir likusią pinigų sumą grąžina Pirkėjui į po nurodytą banko sąskaitą.

VI. Prekių grąžinimas

27. www.katalita.lt Pirkėjai (vartotojai), turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. 

28. Prekės į UAB „Katalita“ gali būti grąžinamos adresu Tvenkinio g. 10, 54478 Kauno r. sav.

29. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina Pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

30. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį. 

31. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, Pardavėjas turi teisę jos nepriimti.

32. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.

VII. Kokybės garantija

33. Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.

34. Juridiniams asmenims taikomas 12 mėn garantijos terminas, nebent konkrečios prekės pirkimo el.parduotuvėje metu jai yra nustatytas kitos trukmės garantinis terminas.

35. Garantinio laikotarpio metu sugedusi prekė bus suremontuota. Nustačius, jog prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), Pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Pirkimo dokumentą Pirkėjas gauna kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, Pardavėjui gavus apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

36. Garantija nėra taikoma:

 

37. Visais su grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės info@katalita.lt arba paskambinę telefonu + 370 603 03213.

VIII. Baigiamosios nuostatos

38. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas pirkėjus el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

39. Pirkėjai, nesutinkantys su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad tokiu atveju praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

40. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

41. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse  ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

43. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.